Chào mừng Quý khách hàng đến với Hệ thống hỗ trợ MSP

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và hỗ trợ Quý khách hàng được tốt hơn, MSP sử dụng hệ thống thẻ hỗ trợ. Mỗi yêu cầu mà Quý khách hàng gửi cho chúng tôi sẽ được chỉ định một số thẻ duy nhất - Quý khách hàng có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. MSP lưu trữ và cung cấp lịch sử các yêu cầu hỗ trợ của Quý khách hàng.